Βαθμοί προόδου την Τρίτη 21 Μαρτίου – 12:30

Με ανακοίνωση της διεύθυνσης του σχολείου μας την Τρίτη 21 Μαρτίου στις 12:30 θα δοθούν οι βαθμοί και έλεγχοι προόδου των παιδιών στο σχολείο μας.

Την συγκεκριμένη ημέρα δεν θα λειτουργήσει το πρόγραμμα του σχολείου που αφορά στο ολοήμερο τμήμα.