Θέματα

Οι στόχοι της ιστοσελίδας μας είναι απλοί και σύντομοι.

Να γνωριστούμε και να συντονιστούμε για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης στα παιδιά μας.

Να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των γονέων του 4ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου Αττικής

 

Σχολιάστε