Ομάδες Συμβουλευτικής Υποστήριξης στα Δημοτικά Ιατρεία Ηρακλείου Αττικής για τη διαχείριση θυμού

Ειδικό πρόγραμμα με το σχηματισμό ομάδων συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διαχείριση θυμού οργανώνουν τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Οι ομάδες θα επιβλέπονται από ψυχοθεραπεύτρια εθελόντρια των Δημοτικών Ιατρείων. Για τη συμμετοχή τους οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 2794340.

Σχολιάστε