Ανάλυση νερού από τις Βρύσες του Σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας υλοποιήθηκε δειγματοληπτικός έλεγχος του πόσιμου νερού από τις βρύσες του σχολείου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μας εστάλησαν από τις εργαστηριακές αναλύσεις είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το δείγμα που αναλύθηκε ήταν καθαρό και εντός των επιτρεπτών ορίων!

Το δείγμα ελήφθη 9/ 12/2013 και αναλύθηκε στις 12/12/2013. Από το εργαστήριο λάβαμε τις αναλύσεις όπως απεικονίζονται στις σχετικές φωτογραφίες. Όπως επισημαίνεται «οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 23500029 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11072001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα».

Σχολιάστε